VANDRING & YOGAHELG – TJÖRN VÄSTKUSTEN –  22-25 augusti

INTEGRITETSPOLICY

Denna policy beskriver hur vi använder och skyddar dina personuppgifter.

Vår integritetspolicy är framtagen med syftet att värna om din integritet. I policyn beskrivs hur vi hanterar de personuppgifter som vi får ta del av när du är i kontakt med oss. Integritetspolicyn omfattar inte de webbplatser som vi länkar till från vår webbplats.

Uppdaterad: 2024-01-21

Personuppgifter & Sekretess

Vi följer dataskyddsförordningen (”GDPR”). Vi kommer varken att sälja, handla eller hyra ut dina personliga uppgifter till andra och vi följer givetvis de regler som finns i dataskyddsförordningen. Enligt dataskyddsförordningen ska våra kunder få information om hur dennes personuppgifter behandlas vilket vi beskriver här.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Wings by Bella AB, ett svenskt aktiebolag med registrerad adress Styrbjörnsvägen 38, 126 55 Hägersten. Bolaget med organisationsnummer 559193-3154 driver både AntiGravity Sweden och Wings by Bella. Kontakt sker via mail till isabella@wingsbybella.com eller via telefon 0793 02 59 75

Personuppgiftsansvarig på Wings by Bella

Isabella Habijan, grundare och VD

Kontakt:isabella@wingsbybella.com

Begreppsförklaring

Alla tjänster dvs samtliga utbildningar, workshops, kurser, klasser, retreats, coachningar, event, gruppbokningar och erbjudanden mm benämns som “tjänster” medan AntiGravityhammockar benämns som produkter.

Begreppet “du” “dina” eller motsvarande avser kunden eller användaren av våra tjänster, medan begreppet “vi”, “våra”, “oss”eller “jag”, “mina”, “Wings by Bella”, “AntiGravity Sweden” eller motsvarande avser Wings by Bella AB.

Vi använder Stripe som betallösning. Detta kan innebära att vi kan behöva dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter med Stripe så att Stripe ska kunna hantera ditt köp. Stripe krypterar automatiskt all känslig information om din betalning som skickas mellan din dator och deras servrar. Du kan läsa mer på deras hemsida.  

Genom att registrera sig hos oss och använda våra tjänster accepterar du vår policy och behandling av dina personuppgifter. Dina personuppgifter behandlar vi i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Behandling av uppgifter (ibland även personnummer) kan ske av oss eller av någon av våra samarbetspartners.

Syftet är att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig som kund och informera om erbjudanden. Personuppgifterna behandlas också inom ramen för marknads- och kundanalyser, som utgör underlag för affärsutveckling och marknadsföring. Vi hanterar dina personuppgifter för att kunna utföra, följa upp och kvalitetssäkra våra tjänster samt för att hålla löpande kontakt med dig som kund. Vi hanterar enbart uppgifter inom EU/EES.

Genom att acceptera våra Köp- & Användarvillkor, vid köp eller registrering av något slag, samtycker du till att vi kontaktar dig i marknadsföringssyfte. Detta kan ske via SMS, mail, digitalt eller på andra sätt. Vi strävar alltid efter att erbjuda dig som kund ännu bättre och mer personliga erbjudanden. Det innebär att vi kan använda olika kriterier som grund för marknadsföring, exempelvis inköp i en viss försäljningskanal. Vi kan även komma att komplettera kunduppgifter i syfte att erbjuda god kundvård. Vi vill kunna upprätthålla en god servicenivå gentemot dig som kund och därför kan vi komma att dokumentera delar av vår kundkommunikation. Du har rätt att på begäran ta del av dessa uppgifter.

Om några av uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller på annat sätt irrelevanta åligger det oss att korrigera dessa. Som kund har du alltid möjlighet att tack nej till att dina kontaktuppgifter används till marknadsföringsändamål varvid Wings by Bella AB åtar sig att införa en så kallad reklamspärr. Anmälan om reklamspärr görs via mail, se ovan.

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy från tid till annan och reserverar oss för felskrivningar och kontinuerliga uppdateringar.

 

Vilken information samlar vi in om dig?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla rätt tjänster och produkter till dig, det inkluderar:

Email

Namn

Kontaktuppgifter

Vilka tjänster och produkter som du köpt/alternativt registrerat dig för.

Vi lagrar endast uppgifter som registrerats av dig eller av oss i samband med genomförd bokning, köp eller önskemål.

Hur kommer vi använda din information?

För att kunna förse dig med informationsutskick behöver vi veta  betalningsinformation och statistik. Självklart kommer vi inte att samla in mer information än nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig. Dina uppgifter sparas även hos vår betalleverantör Stripe och i vårt bokföringsprogram Bokio. 

Hur länge kommer vi ha din information?

Enligt bokföringslagen behöver dina uppgifter sparas i 7 år. Efter det raderas dina uppgifter om du inte längre är kund hos oss. Dina uppgifter lagras så länge vi har en rättslig grund att behandla dina uppgifter, exempelvis för att fullfölja avtalet mellan oss eller för att följa bokföringslagen. Du kan när som helst be att personuppgifterna raderas, men undantag sker om vi behöver dem för att fullfölja avtalet eller uppfylla bokföringslagens krav.

Vi behåller endast mailkonversationer så länge vi har pågående kommunikation men vi sparar ett register bestående av namn, e-post och vilken utbildning du fullföljt för att kunna styrka ditt deltagande vid förfrågan.

Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick eller i marknadsföringssyfte kommer vi att behålla fram till den tidpunkt du själv väljer att avbryta prenumerationen. 

Med vem delar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan komma att delas med våra tjänsteleverantörer, när det krävs för att vi ska kunna tillhandahålla och kvalitetssäkra våra tjänster och produkter till dig, med kravet att dessa parter håller informationen konfidentiell. Personuppgifter som överförts till våra tjänsteleverantörer får endast användas av dem för att utföra sina ålagda uppgifter. Vi hanterar dina personuppgifter tryggt och säkert och i enlighet med gällande lagstiftning. Endast om brott förekommer kan de lämnas ut. Din information lagras i datacenter inom Europeiska Unionen. Av tekniska skäl så kan våra underleverantörer behöva flytta information till andra länder utanför EU.

Vilka är dina rättigheter?

Om du vill ha upplysningar om vilka uppgifter vi har om dig eller få tillgång till; att korrigera, radera eller invända mot vår hantering av dessa ber vi dig kontakta oss via e-post enl ovan. 

Rätt till information: Du kan be om att få en kopia på insamlade personuppgifter som vi har. 

Korrekt information: Vi vill att din information är uppdaterad och korrekt. Du kan begära att få din information korrigerad eller borttagen om du anser att den är inkorrekt.

Rätt till radering: Du kan be oss radera dina personuppgifter. Vi får dock inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Rätt till förflyttning: Du har rätt att överföra insamlade uppgifter från vår IT-miljö till någon annan. Detta gäller inte uppgifter som lagen kräver att vi behåller.

Ta tillbaka samtycke: Du kan ta tillbaka ditt samtycke till att dela din information eller att ta emot information i marknadsföringssyfte när som helst. Antingen genom att avsluta prenumerationen eller kontakta oss via email.  

Klagomål: Om du inte är nöjd med på vilket sätt som vi har hanterat dina personuppgifter, kan du lämna ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten

Force Majure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighetsbeslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, och jämförbara händelser utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra våra avtal.

Om cookies på wingsbybella.com

Här kan du läsa om vad en cookie är och hur vi använder oss av cookies för att ge dig en bättre upplevelse.

 

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som lagras på hårddisken i din dator i syfte att förbättra din upplevelse och förenkla ditt användande av hemsidan. Alla hemsidor kan skicka cookies till din webbläsare och din webbläsares inställningar tillåter detta.

Hur använder vi cookies?

När du surfar in på vår webbplats, görs en kontroll om det redan finns en cookie från oss på din dator, i annat fall försöker vi spara en där i enlighet med dina inställningar. Vi använder oss av bland annat Google Analytics och Google Search Console för att kunna följa våra besökares användning av vår webbplats.

Vi samlar in information som vilken typ av webbläsare eller enhet som används samt annan teknisk information för att kunna ge dig en bättre upplevelse. Denna information säljs inte vidare till tredje part och raderas automatiskt efter 24 månader.

Genom att besöka vår hemsida samtycker du till detta. Om du inte vill tillåta cookies kan du välja att ändra inställningarna i din webbläsare så att de inte accepteras. Vissa funktioner på webbplatsen kan påverkas om inte cookies tillåts.

Andra leverantörer

Vi använder oss av ett antal andra leverantörer på vår hemsida, som exempelvis Facebook och Instagram. De använder sig också av olika lösningar för cookies på sätt vi inte har kontroll över. Vill du ha information om detta ber vi dig att kontakta respektive leverantör.

 

Uppdateringar hur vi använder cookies

Vi kan komma att uppdatera denna policy. Den senaste versionen kommer att finnas tillgänglig här på vår webbplats.

 

Övrig information

Ibland kan det bli fel. Det kan förekomma tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga i vårt sortiment förekommande artiklar och tjänster. All bildinformation på våra sidor skall ses som illustrationer. Vi kan ej garantera att bild återger varans exakta utseende. På grund av varierande skärmupplösning kan färger upplevas olika på olika enheter.

 

 

Kontakta oss

Cocoon Yogastudio
Segelbåtsvägen 7 
112 64 Stockholm

+46 793 02 59 75